ช่องทางการติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ดดูเคชั่น พุช
(Education Push Ltd.,Part.)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133560003953
ที่อยู่ 9/195 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

อีเมล์: cs@edupush.co.th
ไลน์: @edupush
โทรศัพท์: 083-828-7771, 064-719-9991
โทรศัพท์พื้นฐาน: 02-101-9164