Close

ประเภทสมาชิก

การเพิ่มประเภทสมาชิก

  1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
  2. คลิกที่เมนู  “ประเภทสมาชิก”
  3. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อสมาชิก
  4. คลิกที่  “+เพิ่มข้อมูล”
  5. ระบบจะแสดงหน้า สร้างประเภทสมาชิกใหม่
  6. กรอกข้อมูลใน “ช่องว่าง” ให้ครบตามที่หัวข้อกำหนด
  7. คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มประเภทสมาชิกใหม่ คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการเพิ่มเข้าไปแล้ว

วิธีการแก้ไขข้อมูล

1.คลิกเมื่อ “ต้องการแก้ไขข้อมูล”