Close

ปรับระดับชั้นเรียน

การปรับระดับชั้นเรียน

 1. เข้ามาที่เมนู “ข้อมูลสมาชิก”
 2. เลือก “ปรับระดับชั้น”

แสดงหน้าปรับระดับชั้นเรียน

 1. ค้นหาสมาชิกเลือก “ประเภทสมาชิก”
 2. เลือก “ระดับการศึกษา”
 3. เลือก “ชั้น-ห้อง” แล้วกดที่ปุ่ม “ค้นหา”

แสดงผลการคลิกค้นหา

แสดงการปรับระดับชั้นเรียนใหม่

 1. ค้นหาสมาชิกเลือก “ประเภทสมาชิก”
 2. เลือก “ระดับการศึกษา”
 3. เลือก “ชั้น-ห้อง”คลิก “ปรับระดับสมาชิก”
 4. แสดงผลของการปรับระดับสมาชิกแล้ว
 5. กดที่ปุ่มเลือกทั้งหมด
 6. คลิกยืนยันการปรับระดับสมาชิก