Close

วิธีการค้นหา+การเข้าชม,อ่าน+วีธีการลบ+แก้ไขข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างวิธีการค้นหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์(รายการอีบุ๊ก)

 1. เลือกเมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่ “รายการสื่อสารนิเทศ”
 3. เลือกรายการ  “สื่ออิเล็กทรอนิกส์”
 4. คลิกที่รายการ  “รายการอีบุ๊ก”

 

เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการอีบุ๊ก” ขึ้นมา

 1. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” หนังสือตามความสะดวก
 2. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการ ตามหัวข้อที่เลือกไว้
 3. คลิกที่ “ค้นหา”
 4. รายการหนังสือที่ทำการค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 

 

ตัวอย่างวิธีการอ่าน,วิธีการลบ,แก้ไขสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(รายการอีบุ๊ก)

เข้าไปที่หน้ารายการรายการอีบุ๊กเช่นเดียวกับตอนค้นหารายการอีบุ๊กจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้ารายการหนังสือแล้ว

     การอ่านสื่ออีบุ๊ก

 1. ที่ดู Action ขวามือสุด แล้ว คลิกที่ปุ่ม กลมๆสามจุด จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 3 หัวข้อ ให้คลิกที่ “อ่านหนังสือ
 2. เมื่อคลิกที่อ่านหนังสือแล้ว โปรแกรมจะทำการโหลดอีบุ๊กเล่มที่คลิกขึ้นมา จากนั้นก็สามารถเปิดอ่านได้ตามความต้องการเลย

 1. ปุ่มเปิดอ่านที่ละหน้า
 2. ปุ่มเลือกหน้าที่ต้องการอ่าน
 3. 3. ปุ่มย่อ-ขยาย
 4. ปุ่มขยายเต็มจอ
 5. ปุ่มเสียง

     การแก้ไขข้อมูลอีบุ๊ก

 1. ที่ดู Action ขวามือสุด แล้ว คลิกที่ปุ่ม กลมๆสามจุด จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 3 หัวข้อ ให้คลิกที่ “รายละเอียด
 2. แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของอีบุ๊กเล่นที่คลิกเข้ามา
 3. เมื่อดูรายละเอียดต่างๆแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลบข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการออก
  สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดย คลิกที่ไอคอนสีเหลือง “แก้ไขข้อมูล”

 

     การลบอีบุ๊ก

 1. ที่ดู Action ขวามือสุด แล้ว คลิกที่ปุ่ม กลมๆสามจุด จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 3 หัวข้อ ให้คลิกที่ “ลบข้อมูล
 2. เมื่อคลิกที่ “ลบข้อมูล” แล้วจะมี Pop-up เด้งขึ้นมาเพื่อนถามสอบความมั่นใจ ที่ต้องการจบลบข้อมูล จากนั้นให้คลิกที่ “ตกลง”เมื่อแน่ใจในการลบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เมื่อยังไม่แนใจที่จะลบ

รายการหนังสือเสียง อีบุ๊อีบุ๊กและอีแม็กกาซีน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการหนังสือ ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย