Close

วิธีการค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์+วีธีการลบ+แก้ไขข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์

1. ตัวอย่างการค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์(หนังสือ)

 1.  เลือกเมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2.  คลิกที่ “รายการสื่อสารนิเทศ”
 3.  เลือก “สื่อสิ่งพิมพ์”
 4.  คลิกที่  “รายการหนังสือ”

เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการหนังสือ” ขึ้นมา

 1. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” หนังสือตามความสะดวก
 2. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการ ตามหัวข้อที่เลือกไว้
 3. คลิกที่ “ค้นหา”
 4. รายการหนังสือที่ทำการค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 

2. ตัวอย่างวิธีแก้ไขข้อมูลภายในสื่อสิ่งพิมพ์(หนังสือ)

เข้าไปที่หน้ารายการหนังสือเช่นเดียวกับตอนค้นหาหนังสือ

 1. คลิกที่ “รายละเอียด” เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของหนังสือเรื่องนั้น
 2. แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของหนังสือเล่นที่คลิกเข้ามา
 3. เมื่อดูรายละเอียดต่างๆแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลบข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการออก สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดย คลิกที่ไอคอนสีเหลือง “แก้ไขข้อมูล”

 

 

3.ตัวอย่างการลบหนังสือ หรือ แก้ไขข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุด(หนังสือ)

 1.  คลิกที่ตรวจสอบ
 2. แสดงหน้าข้อมูลหนังสือเล่มนั้นๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุด
 3. คลิกเมื่อต้องการ “แก้ไขข้อมูล” หนังสือที่เกี่ยวกับห้องสมุด
 4. คลิกเมื่อต้องการ “ลบข้อมูล” หนังสือเล่มนั้นออกจากห้องสมุด

 

 1. เมื่อคลิกที่ “Edit” จะมี Pop-up ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวกับห้องสมุดเล่มนั้นๆแสดงขึ้นมา จากนั้นถ้าต้องการแก้ไขส่วนใดก็สามารถทำการแก้ไขได้เลย
  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก “บันทึก”เพื่อยืนยันการแก้ไข หรือ คลิก “ยกเลิก”เมื่อยังไม่แน่ใจในการแก้ไขข้อมูล
 2. เมื่อคลิกที่ “Delete” จะมี Pop-up แสดงข้อมูลหนังสือเล่มนั้นๆขึ้นมา หรือว่ายังมีคนยืมอยู่มั้ย เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จ
  คลิกที่ “ตกลง”เมื่อยังต้องการที่จะทำการลบหน้องสือเล่มนั้น หรือ คลิกที่ “ยกเลิก” เมื่อยังไม่มั่นใจที่จะลบ หรือมีสมาชิกกำลังยืมหนังสือเล่มนั้นอยู่

รายการวารสารนิยสาร มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการหนังสือ ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย