Close

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก”

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก”

พิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ไว้สำหรับแสดงตัวว่าเป็นสมาชิกห้องสมุดแล้ว และยังสามารถ ใช้กับระบบเข้าออกแบบอ่าน บาร์โค้ดได้ด้วย เป็นต้น

  1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
  2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
  3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก”

 

  1. คลิกที่  “ค้นหา” เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาสมาชิกตามหัวข้อ
  2.  กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อ
  3. คลิกที่  “ค้นหา”
  4. คลิกที่  “สี่เหลี่ยมบนสุด” เพื่อนเลือกทุกรายการ คลิก “สี่เหลี่ยมข้างหน้าเลขประจำตัว” เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  5.  ติ๊กเลือกทั้งหมด แล้วคลิกที่ “Print Information” เมื่อต้องการออกรายงาน
  6. แสดงผลการสั่ง “Print”