Close

วิธีการใช้งาน “รายการจองสื่อสารนิเทศ”

ตัวอย่างการใช้งานรายการจองสื่อสารนิเทศ

รายการจองสื่อสารนิเทศ มีไว้เพื่อดูว่าสมาชิกคนไหนมีการจองหนังสือไว้แล้วบ้าง ถ้ายังไม่มาเอาภายในวันที่บรรณารักษ์คิดว่านานเกินไปก็ให้ยกเลิกเพื่อที่จะได้ให้คนที่จองคิวต่อไปได้มารับ เพื่อที่จะไม่ได้เสียสิทธิ์ของคิวต่อไป

  1. คลิกที่เมนู “ระบบปฏิบัติงาน”
  2. คลิกที่ “วัสดุสารนิเทศ”
  3. แล้วคลิกที่เมนู “รายการจองสื่อสารนิเทศ”

แสดงหน้ารายการจอง สื่อสารนิเทศ จะพบรายการที่มีการจองเข้ามา

  1. คลิก “ยกเลิก” เมื่อมารับหนังสือช้าและคิดว่าส่งผลเสียต่อคนที่จองไว้รายอื่น ๆ
  2. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “ยกเลิก ” สีเดง คือการยกเลิก โดย ผู้ใช้งาน
  3. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “ยกเลิก ” สีเหลือง คือการยกเลิกโดย บรรณารักษ์
  4. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “สำเร็จ ” คือ มีการยืม-คืนตาม หนังสือที่จองแล้ว