Close

สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ

ตามประเภทสารนิเทศ

  1. คลิกที่เมนู  “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู  “สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ”
  3. คลิกที่เมนู  “ตามประเภทสารนิเทศ”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ ตามประเภทวัสดุ

  1. เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
  2. คลิกที่ “Generat to PDF” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา
  3. คลิกที่ “Generat to Bar Charts” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  4. แสดงผลการสั่ง  “Print” Generat to PDF
  5. แสดงผลการสั่ง “Print” Generat to Bar Charts

การออกรายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ มีการใช้ทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น
จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย