Close

รายการ E-book

รายการ E-book

เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการ E-book” ขึ้นมา สามารถเลือกหัวข้อที่จะค้นหาตามความสะดวกของผู้ใช้งานระบบ เช่น ค้นหาตาม ชื่อเรื่อง เลขทะเบียน ISBN ชื่อผู้แต่ง ผู้ผลิต เลขหมู่ และปีที่พิมพ์ เลือกหัวข้อการค้นหาแล้ว ใส่ข้อมูลตามที่เลือกหัวข้อไว้ลงไปในช่องว่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ตัวอย่างรูปการค้นหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหัวข้อ

แสดงรายการ E-book

   ตัวอย่างรูปการณ์แสดงรายการ E-book

เมื่อเข้ามาในหน้ารายการ E-book แล้วจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีในระบบ หรือค้นหาหนังสือตามหัวข้อที่เลือกแล้วก็แสดงรายการทั้งหมดที่ค้นหา

เปิดอ่านหนังสือ E-book

   ตัวอย่างรูปการแสดงอ่านหนังสือ E-book

เมื่อกดอ่านสื่อ E-book แถบด้านล่างจะแสดงรหัสสมาชิก ชื่อ ชั้นปี ชื่อเรื่องที่เปิดอ่าน และ เวลาที่เปิดอ่าน แถบด้านล่างของหนังสือจะมีปุ่มเครื่องมือช่วยในการอ่านให้ง่ายมากขึ้น

รายละเอียดข้อมูล E-book

   ตัวอย่างรูปการแสดงรายละเอียดข้อมูล E-book

เมื่อกดดูรายละเอียดข้อมูลแล้วจะแสดงข้อมูลทุกอย่างของสื่อ และมีปุ่มสีฟ้าด้านบนขวาของข้อมูล
E-book คือปุ่มบันทึกรายการโปรด ไว้บันทึกสื่อที่สมาชิกชอบ

ปุ่มรายการโปรด

   ตัวอย่างรูปการแสดงปุ่มรายการโปรด

เมื่อเข้ามาในหน้ารายการ E-book แล้วรายการโปรดจะแสดงหัวมุมขวาของหน้ารายการ E-book สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเราบันทึกรายการโปรดอะไรไว้บ้าง

เมนูรายการโปรด

   ตัวอย่างรูปการแสดงปุ่มรายการโปรด

เมื่อกดเข้ามาในหน้ารายการโปรดแล้วจะแสดงรายการที่บันทึกรายการโปรดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ จะรวมอยู่ในรายการโปรดทั้งหมด สามารถกดดูข้อมูลของสื่อได้หรือลบรายการที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในรายการโปรดได้

รายการ ePUB E-Magazine มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการ E-book ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย