Close

รายการ Audiobooks

รายการ Audiobooks

เมื่อกดเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการ Audiobooks” ขึ้นมา สามารถเลือกหัวข้อที่จะค้นหาตามความสะดวกของผู้ใช้งานระบบ เช่น ค้นหาตาม ชื่อเรื่อง เลขทะเบียน ISBN ชื่อผู้แต่ง ผู้ผลิต เลขหมู่ และปีที่พิมพ์ เลือกหัวข้อการค้นหาแล้ว ใส่ข้อมูลตามที่เลือกหัวข้อไว้ลงไปในช่องว่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ตัวอย่างรูปการณ์ค้นหาสื่ออิเล็กทรนิกส์ตามหัวข้อ

แสดงรายการ Audiobooks

   ตัวอย่างรูปการณ์แสดงรายการ Audiobooks

เมื่อกดดูรายละเอียดข้อมูลแล้วจะแสดงข้อมูลทุกอย่างของสื่อ และมีปุ่มสีฟ้าด้านบนขวาของข้อมูล
E-book คือปุ่มบันทึกรายการโปรด ไว้บันทึกสื่อที่สมาชิกชอบ

รับฟังสือ Audiobooks

   ตัวอย่างรูปการแสดงการรับชม Audiobooks

เมื่อกดชมสื่อ Audiobooks แถบด้านล่างจะแสดงรหัสสมาชิก ชื่อ ชั้นปี ชื่อเรื่องที่เปิดฟัง และ เวลาทั้งหมดที่เปิดฟัง ปุ่มสีแดงจะเป็นการบันทึกการรับฟังของสมาชิก

รายละเอียดข้อมูล Audiobooks

   ตัวอย่างรูปการแสดงรายละเอียดข้อมูล Audiobooks

เมื่อกดดูรายละเอียดข้อมูลแล้วจะแสดงข้อมูลทุกอย่างของสื่อ และมีปุ่มสีฟ้าด้านบนขวาของข้อมูล
Audiobooks คือปุ่มบันทึกรายการโปรด ไว้บันทึกสื่อที่สมาชิกชอบ

รายการ Video มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการ Audiobooks ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา
จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย