Close

วิธีการตั้งค่าระบบ

ตัวอย่างการตั้งค่าระบบ

การตั้งค่ามีอยู่ 2 แบบ คือ  ตั้งค่าองค์กรและตั้งค่าข้อมูล

     ตั้งค่าองค์กร

 1. คลิกที่เมนู  “CENTER”  คลิก “ตั้งค่าระบบ”
 2. ระบบจะแสดงหน้า ตั้งค่าองค์กรพื้นฐาน
 3. แสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับองค์กรที่ใช้งานโปรแกรมอยู่
 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล “ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแก้ไขการตั้งค่าองค์กร”
 5. บันทึกข้อมูล

     ตั้งค่าข้อมูล

ตั้งค่าข้อมูล เป็นการตั้งค่าข้อมูลในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้งานโปรแกรม แยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 • รายชื่อประเภท/หมวด คือ ส่วนที่กำหนดประเภทหรือหมวดของสื่อสารนิเทศนั้นๆ การกำหนดประเภทและหมวดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกรายงาน ในส่วนของพิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์ทะเบียนและพิมพ์บรรณานุกรมหนังสือ
 • รายชื่อแหล่งที่มา คือ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสื่อสารนิเทศว่าได้รับมาจากที่ไหน
 • รายชื่อสถานที่เก็บ คือ โรงเรียนบางแห่งมีห้องสมุดมากกว่าหนึ่งที่ รายชื่อสถานที่จัดเก็บจะทำให้รู้ว่าสื่อสารนิเทศที่สนใจนั้นอยู่ที่ห้องสมุดไหน
 • รายการวันหยุด คือ การกำหนดวันหยุดทำการของโรงเรียนว่ามีวันไหนบ้าง เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าปรับ
 • รายการสาขา คือ สำหรับกรณีของมหาวิทยาลัยไว้ใช้แยกสาขา แผนก เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคน หรือ ในกรณีของโรงเรียนก็เอาไว้แยกสายการเรียนเผื่อต้องการทราบสายการเรียน
 • รายชื่อคณะ คือ สำหรับกรณีของมหาวิทยาลัยไว้เพื่อแยกคณะ
 • รายชื่อระดับการศึกษา คือ เพื่อการแยกระดับการศึกษาของสมาชิกแต่ละคน และ ยังเกี่ยวข้องกับการออกรายงาน
 • สถานะหนังสือ คือ ส่วนที่ไว้บอกสถานะของหนังสือ ว่าหนังสือเล่นนั้นอยู่ในสถานะใด จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยืมคืนหนังสือ
 • รายชื่อประตูเข้า/ออก คือ ส่วนของประตูเข้า/ออกเป็นส่วนที่ไว้บอกว่าห้องสมุดมีทางเข้าออกกี่ด้ทางและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกรายงาน
 • แถบสีหมวดหมู่ DEWEY

ตัวอย่างการใช้งาน 1 ตั้งค้าข้อมูล รายชื่อประเภท/หมวด

 1. คลิกที่เมนู  “CENTER”  คลิก “ตั้งค่าระบบ”

  เมื่อคลิกเข้ามาที่”ตั้งค่าระบบ” แล้ว หน้าจอจะแสดงผลการตั้งค่าองค์กรขึ้นมา
 2. คลิกที่  “รายชื่อประเภท/หมวด”
 3. คลิกที่  “+เพิ่มประเภท/หมวด” เพื่อเพิ่ม หมวด/ประเภท ของหนังสือ
 4. ระบบจะแสดงหน้า สร้างประเภท/หมวด
 5. กรอกข้อมูลใน “ช่องว่าง” ตามที่หัวข้อกำหนด
 6. คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มประเภทสมาชิกใหม่ คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการเพิ่มเข้าไปแล้ว

  วิธีการแก้ไขตั้งค้าข้อมูล ประเภท/หมวด
 7. คลิกที่ ไอคอน เอกสารแก้ไข
 8. แสดงผลการคลิก แก้ไข
 9. ใส่ข้อความใหม่ที่ต้องการแก้ไข
 10. คลิก “บันทึก” เพื่อยืมยันการแก้ไข คลิก “ยกเลิก” ถ้าหากยังไม่ต้องการแก้ไข

 

 การใช้งาน 2 ตั้งค้าข้อมูล แถบสีหมวดหมู่ DEWEY

 1.  คลิกที่เมนู  “CENTER”  คลิก “ตั้งค่าระบบ”
 2. คลิกที่  “แถบสีหมวดหมู่ DEWEY”
 3. ระบบจะแสดงหน้า แถบสีหมวดหมู่ DEWEY
 4. คลิกที่  “ไอคอน เอกสารแก้ไขข้อมูล” เมื่อต้องการแก้ไขสีหมวด
 5. ระบบจะแสดงหน้า แก้ไขแถบสีหมวดหมู่ DEWEY
 6. คลิกที่  “ช่องสี่เหลี่ยม” เมื่อคลิกแล้วจะมีแถบสีแสดงขึ้นมาจากนั้นเลือกสีที่ต้องการ เมื่อคลิกที่แถบสีที่ต้องการแล้ว คลิกที่พื้นที่ว่างครั้งหนึ่ง
 7. เมื่อคลิกที่ว่างแล้วจะแสดงสีที่เลือกขึ้นมา เมื่อได้สีที่ต้องการแล้ว คลิกที่ “บันทึก”
 8. เมื่อคลิก “บันทึก” แล้วก็จะได้แถบสีตามหมวดที่ต้องการแล้ว