Close

เมนูสื่อสิ่งพิมพ์

รายการหนังสือ

เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการหนังสือ” ขึ้นมา สามารถเลือกหัวข้อที่จะค้นหาตามความสะดวกของผู้ใช้งานระบบ เช่น ค้นหาตาม ชื่อเรื่อง เลขทะเบียน ISBN ชื่อผู้แต่ง ผู้ผลิต เลขหมู่ และปีที่พิมพ์ เลือกหัวข้อการค้นหาแล้ว ใส่ข้อมูลตามที่เลือกหัวข้อไว้ลงไปในช่องว่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ตัวอย่างรูปการค้นหาสื่อสารนิเทศตามหัวข้อ

แสดงรายการหนังสือ

   ตัวอย่างรูปการแสดงรายการหนังสือ

เมื่อเข้ามาในหน้ารายการหนังสือแล้วจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีในระบบ หรือค้นหาหนังสือตามหัวข้อที่เลือกแล้วก็จะแสดงรายทั้งหมดที่ค้นหา

ตรวจสอบหนังสือ

   ตัวอย่างรูปการแสดงหนังสือที่จะตรวจสอบ

เมื่อต้องการยืมหนังสือต้องทำการตรวจสอบหนังสือก่อนว่าหนังสือที่ต้องการนั้นว่างหรือป่าวสังเกตที่ช่อง “Actoins” จะอยู่ช่องสุดท้ายฝั่งขวาของจอคลิกที่ไอคอนเลือกตรวจสอบ

ตัวอย่างรูปการแสดงตรวจสอบหนังสือ

เมื่อตรวจสอบหนังสือจะปรากฏหน้าข้อมูลของหนังสือขึ้นมา ในกรอบสีแดงจะเป็นรายละเอียดของหนังสือ กรอบสีฟ้าจะแสดงสถานะทั้งหมดของหนังสือว่าทั้งหมดกี่เล่ม มีหนังสือถูกยืมกี่เล่ม มีคิวจองกี่เล่ม และว่างทั้งหมดกี่เล่ม ส่วนกรอบสีเขียวเป็นรายการหนังสือ

รายการวารสารนิยสาร มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการหนังสือ ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา
จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย