Close

เลือก แพคเกจที่ต้องการ

สงสัยว่า ควรใช้ แพคเกจอะไรดี?

สอบถามได้ที่ 083-828-7771 หรือ LINE: @librarypush

สิ่งที่น่ารู้ ก่อนเลือกแพคเกจ

บรรณารักษ์ หรือ สมาชิกที่ได้รับสิทธิในการลงทะเบียนสื่อ สามารถทำสื่อได้ด้วยตัวเองจากไฟล์ PDF, Videos, Audio เพื่อนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน บน ระบบห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามาชมรับ พร้อมเก็บสถิตินำไปทำรายงานได้

Open Data คือสื่อการเรียนการสอน ฟรี ที่ทางเราได้จัดหาขึ้นมาให้กับห้องสมุดที่ใช้บริการของเราได้ใช้ สื่อดังกล่าวฟรี โดยสื่อจะมีตั้งแต่ สื่อการเรียนการสอน การติวข้อสอบ ความรู้พื้นฐาน ที่เน้นให้ความรู้ และ เป็นที่น่าสนใจแก่สมาชิกในห้องสมุด

บรรณารักษ์ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนใช้งานได้ฟรีไม่คิดค่าบริการ

การย้ายฐานข้อมูล ทางเราต้องตรวจสอบก่อนว่า โปรแกรมห้องสมุด เก่าที่ทางลูกค้าได้ใช้คือ โปรแกรมรูปแบบไหน เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบและ ย้ายข้อมูลให้ โดยเราจะเน้นย้ายข้อมูล หนังสือ และ สมาชิกเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าได้ ใช้งานห้องสมุดได้ต่อเนื่อง ระยะเวลาในการย้ายข้อมูล ขึ้นอยู่กับประเภทของโปรแกรมเก่าที่ลูกค้าใช้

ระบบ บริหารห้องสมุด (พื้นฐาน)

– สามารถเลือกใช้ระบบจัดการสื่อได้ทุกระบบ เช่น DC LC หรือ

– ระบบสามารถบันทึกสื่อสารนิเทศได้ทุกประเภท

– ระบบสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์ได้ทุกประเภท

– สืบค้นข้อมูลต่างๆได้

– ระบบจัดพิมพ์ Barcode สำหรับติดหนังสือพร้อมแถบสีตามหมวดหมู่

– ระบบสามารถพิมพ์ประกอบได้เช่น พิมพ์ทะเบียน พิมพ์บรรณานุกรม พิมพ์บัตรรายการ หรือพิมพ์ข้อมูลทั่วไป

– ระบบสามารถเก็บข้อมูลชื่อ-นามสกุล รูปภาพสมาชิก ที่อยู่ และข้อมูลต่างๆ
– ระบบสามารถแบ่งประเภทสมาชิก

– ระบบปรับชั้นเรียน และประเภทสมาชิก

– ระบบสามารถพิมพ์ประกอบได้เช่น ทะเบียนสมาชิก พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานสมาชิก และพิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก

– บรรณารักษ์ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนใช้งานได้ฟรีไม่คิดค่าบริการ

– ระบบยืม-คืน

– ระบบนับจำนวนเข้า-ออกห้องสมุด

– ตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ

– รายการจองสื่อสารนิเทศ

– ระบบส่งซ่อมแซม และจำหน่ายวัสดุสารนิเทศ

– ระบบแจ้งเตือนการยืมเกินกำหนด

– สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ

– รายงานการยืม-คืน และสถิติสมาชิกยืม-คืน

– รายงานการทวงคืน และค่าปรับ

– รายงานเชิงสถิติ และการใช้บริการ

– รายงานการส่งซ่อม-จำหน่าย

– รูปแบบการรายงานสามารถแสดงเป็น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟแท่ง, รายงานแบบกราฟวงกลม

S-LIB

฿ 20,000
ราคาต่อปี
 • ระบบ บริหารห้องสมุด ( พื้นฐาน )
 • รองรับ จํานวนสื่อ (ไม่จำกัด)
 • รองรับ จํานวนสมาชิก (ไม่จำกัด)
 • ระบบ สร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง
 • ระบบ Open Data (สื่อฟรี)
 • อัปเดตเวอร์ชั่น
 • บริการหลังการขาย
 • ย้ายฐานข้อมูล (ฟรี)

M-LIB

฿ 70,000
ราคาต่อ 5 ปี
 • ระบบ บริหารห้องสมุด ( พื้นฐาน )
 • รองรับ จํานวนสื่อ (ไม่จำกัด)
 • รองรับ จํานวนสมาชิก (ไม่จำกัด)
 • ระบบ สร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง
 • ระบบ Open Data (สื่อฟรี)
 • อัปเดตเวอร์ชั่น
 • บริการหลังการขาย
 • ย้ายฐานข้อมูล (ฟรี)
นิยมที่สุด

L-LIB

฿ 150,000
ชำระครั้งเดียว
 • ระบบ บริหารห้องสมุด ( พื้นฐาน )
 • รองรับ จํานวนสื่อ (ไม่จำกัด)
 • รองรับ จํานวนสมาชิก (ไม่จำกัด)
 • ระบบ สร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง
 • ระบบ Open Data (สื่อฟรี)
 • อัปเดตเวอร์ชั่น
 • บริการหลังการขาย
 • ย้ายฐานข้อมูล (ฟรี)
ติดต่อเรา